Pers-pagina

Contactgegevens Pers

06-1053 7311

Downloads voor Pers

Logo
Beelden

 

 

Persberichten van Cirkl

8 juli 2021 - Nieuw platform biedt woningzoekers grotere en eerlijkere kans op nieuwe woning

Ridderkerk 8 juli 2021 – De woningmarkt in Nederland zit op slot. Het aanbod van koopwoningen is historisch laag en overbieden is inmiddels de norm. Dit alles stuwt de prijzen alsmaar omhoog*, waardoor woningzoekers steeds vaker de hoop opgeven en zelfs stoppen met zoeken. Het nieuwe initiatief Cirkl wil deze situatie doorbreken door koopwoningen van woningzoekers exclusief te tonen aan mede-woningzoekers. Hierdoor wordt een groot aanbod dat nu onder de radar blijft zichtbaar. Het online platform is gelanceerd met als stevige ambitie het beschikbare woningaanbod in Nederland binnen een jaar te verdubbelen met circa 20.000 woningen.

Een groot deel van de woningzoekers heeft zelf een koopwoning, maar biedt deze pas aan zodra ze zelf een woning gevonden hebben. “Nu het aanbod zo laag is, is de markt bijna volledig tot stilstand gekomen”, stelt Jeroen Wilhelm, mede-oprichter en directeur van Cirkl. “De oplossing van het probleem ligt voor een groot deel in de handen van de woningzoeker zelf. Die kan zijn eigen woning te koop aanbieden. Cirkl biedt hiervoor een afgesloten en beveiligd platform. Andere woningzoekers krijgen hier inzage in het woningaanbod van mede-zoekers. De enige voorwaarde om die toegang te krijgen is dat ook zij hun eigen koopwoning binnen het Cirkl-platform exclusief aanbieden. Op die manier wordt het werkelijke aanbod zichtbaar en komen meer mensen aan een nieuwe woning op korte termijn.”

Nieuw gecreëerde woningmarkt biedt meer kans op succes
De traditionele huizensites in Nederland presenteren momenteel in totaal circa 23.000 woningen. De overheid toont aan dat er een tekort is van 331.000 woningen in 2020*. En er zijn ongeveer 200.000 transacties per jaar. Wilhelm: “Dan blijven er minimaal 130.000 woningzoekers over. Dat is dus het potentieel van de markt. Maar we verwachten dat het er heel veel meer zijn. Niet voor niets erkennen alle betrokken partijen, waaronder woningbouwcorporaties, makelaarsorganisaties en overheden, dit als een groot maatschappelijk probleem. Ramon Stoffer, NVM-voorzitter regio Noord-Holland-Noord: “De vastgelopen woningmarkt heeft een ‘out-of-the-box’-oplossing nodig. Cirkl creëert een woningmarkt naast de bestaande markt wat de kansen op succes vergroot.”

Alléén voor consumenten
Omdat je alleen toegang hebt tot het Cirkl-platform als iemand zijn eigen woning aanbiedt, zijn de woningen niet beschikbaar voor investeerders. Dit houdt de woningen uitsluitend beschikbaar voor consumenten. Zo wordt voorkomen dat ze in handen komen van niet gewenste investeerders en huisjesmelkers. Cirkl heeft als doel om de volledige woningmarkt in beweging te brengen. Dat betekent ook dat starters op de koopwoningmarkt zich kunnen aanmelden. Daarvoor is wel eerst een groter aanbod van koopwoningen nodig. “Zodra het woningaanbod binnen Cirkl groot genoeg is, kunnen we starters toelaten. Als dat gebeurt is de cirkel pas echt rond.”

Makelaar als regisseur
Woningzoekers die mee willen doen met Cirkl kunnen dit uitsluitend doen via tussenkomst van zowel een aankoop- als een verkoopmakelaar. “De makelaar is een professionele begeleider en biedt bescherming in het proces aankoop en verkoop. Als online platform kunnen wij de consument niet persoonlijk begeleiden waar een makelaar dat wel kan”, aldus Wilhelm. Hans van der Ploeg, directeur VBO, brancheorganisatie voor makelaars: “Er is sprake van krapte op de Nederlandse woningmarkt, daar is geen discussie over. Vooral mensen met een middeninkomen vinden maar moeilijk een passende woning in de huidige situatie. Dat zorgt er voor dat er nu mensen zijn die een woning ‘bezet houden’ die soms best willen verhuizen. Door de wederkerigheid van het nieuwe platform van Cirkl wordt juist dit aanbod eerder zichtbaar en houdt het de huizenmarkt in beweging.”

*https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/20/hoogste-prijsstijging-koopwoningen-in-bijna-20-jaar

**https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/15/staat-van-de-woningmarkt-2020

 

Meer informatie:
Voor meer informatie (of een rondleiding door het platform) neem contact op met:
Jeroen Wilhelm, jeroen@cirkl.nl, 06-10537311

Over Cirkl
Cirkl is een landelijk initiatief dat zich ten doel stelt om samen met de makelaars de koopwoningmarkt in beweging te brengen. Via Cirkl krijgen (koop)woningzoekers inzage in het woningaanbod van mede-woningzoekers. Om dat inzicht te krijgen moet de zoeker enkel ook zijn eigen woning zichtbaar maken binnen het platform. Hierdoor ontstaat een nieuw ecosysteem van woningzoekers onder elkaar die onderling matches maken. Bij iedere transactie is de begeleiding van een makelaar vereist. Meer informatie, kosten en voorwaarden vind je op www.cirkl.nl.

Contact met Cirkl

Voor vragen van de pers over Cirkl of aanvragen voor een interview, stuur ons dan een email.